Frictional Games Forum
.lang file doesn't work - Printable Version

+- Frictional Games Forum (https://www.frictionalgames.com/forum)
+-- Forum: Amnesia: The Dark Descent (https://www.frictionalgames.com/forum/forum-6.html)
+--- Forum: Custom Stories, TCs & Mods - Development (https://www.frictionalgames.com/forum/forum-38.html)
+---- Forum: Development Support (https://www.frictionalgames.com/forum/forum-39.html)
+---- Thread: .lang file doesn't work (/thread-17956.html).lang file doesn't work - pr0te - 08-25-2012

I really checked this one. Can't seem to find where it goes wrong.
<LANGUAGE>
<RESOURCES>
</RESOURCES>

<CATEGORY Name="CustomStoryMain">
<Entry Name="Description"></Entry>
</CATEGORY>

<CATEGORY Name="Inventory">
<Entry Name="ItemName_key01"></Entry>
<Entry Name="ItemDesc_key01"></Entry>
</CATEGORY>

<CATEGORY Name="Journal">
<Entry Name="Note_entre_Name">Hey Mikkel!</Entry>
<Entry Name="Note_entre_Text">Mig og Niko sidder og chiller paa 1. sal i pejsestuen, du kommer bare op! - Til venstre og op ad trappen.</Entry>

<Entry Name="Quest_1FloorLocked_Name">1. sal er laast</Entry>
<Entry Name="Quest_1FloorLocked_Text">Julian og Nikolaj er maaske ikke paa 1. sal laengere.[br]Kig dig omkring og se om du kan finde dem.</Entry>

<Entry Name="Note_calender_Name">Calender</Entry>
<Entry Name="Note_calender_Text">11.: Besoeg Louise![br]14.: Ud og hug tre med far[br]15.(i dag): Vaere sammen med Julian og Niko i Julians oldefars gamle hus ved aften tid.</Entry>

<Entry Name="Note_fromNiko_Text">Mikkel jeg haaber du ser den her besked! Vi skal fucking ud herfra, der er en eller psykopat der gaar rundt herinde. Jeg proevede at hviske til dig da du gik forbi doeren, men du hoerte mig ikke. Jeg ville sige at du skulle passe paa fordi han har fuldt efter dig hele vejen rundt i huset! Jeg har laast Julian inde paa 1. sal for at give ham mere tid til at slippe vaek. Jeg haaber ikke han finder mi...</Entry>
</CATEGORY>

<CATEGORY Name="Messages">
<Entry Name="NikoScream">Nikolaj?!</Entry>
<Entry Name="StartMsg">- Julians Oldefars Hus -</Entry>
</CATEGORY>

<CATEGORY Name="Levels">
<Entry Name="CellarText">Kaelderen</Entry>
<Entry Name="TopFloor">1. sal</Entry>
<Entry Name="HomeDoor">Gaa udenfor</Entry>
</CATEGORY>

<CATEGORY Name="LevelDoors">
<Entry Name="Cellar">Du boer medbringe en lanterne foer du gaar i kaelderen.</Entry>
<Entry Name="TopFloor">Hvad? - Doeren er laast?</Entry>
<Entry Name="NotReadNote">Stop en halv, du burde tjekke din kalender foer du smutter ud af doeren.</Entry>
</CATEGORY>

<CATEGORY Name="Ending">
</CATEGORY>
</LANGUAGE>


RE: .lang file doesn't work - johnbox - 08-25-2012

what kind of error do you get, if you start the CS? or is just text missing?


RE: .lang file doesn't work - pr0te - 08-25-2012

(08-25-2012, 06:11 PM)johnbox Wrote: what kind of error do you get, if you start the CS? or is just text missing?
All the text is missing


RE: .lang file doesn't work - Robby - 08-25-2012

(08-25-2012, 06:21 PM)pr0te Wrote:
(08-25-2012, 06:11 PM)johnbox Wrote: what kind of error do you get, if you start the CS? or is just text missing?
All the text is missing
Right at the end there is
"<CATEGORY Name="Ending">
</CATEGORY>"

Try removing that part. If it doesn't work, the problem's well-hidden.